Welcome to International School’s School Day party! Every celebration is better with presents, which is why we are giving you a great enrolment discount during this week.

We have a special birthday offer for all prospective students of our Cambridge and IB school:

APPLY BY 31 MAY AND PROVIDE YOUR CHILD WITH A CAMBRIDGE OR IB EDUCATION UNDER THE MOST FAVOURABLE CONDITIONS.

Don’t miss this unique opportunity to enrol your child at the most prestigious Cambridge and IB school in Serbia and the region!

The prestigious Cambridge and IB education in English is available now to primary school students

It is best to start with top-quality education at an early age. The gate of the International School is therefore open at a very low fee to all students ages 11—19 who have high academic goals. For just €590 per month, you will provide your child with an education and development in a creative and inspiring environment that opens the door to the most prestigious universities in the country and abroad.

Every responsible parent knows how important primary education is for their child’s development, which is why choosing the right school is a decision one does not take lightly. This is precisely why International School is the perfect choice for acquiring modern knowledge and skills!

zuti
>11

Best Cambridge
students in the world

97%

Satisfied students

>80

Sports and academic
prizes and achievements

94%

Cambridge exam
passing rate

A state-of-the-art Cambridge and IB school for your child’s successful future

The International School is the most modern Cambridge and IB school in the country and the region, accredited by the Serbian Ministry of Education, Science and Technological Development.

Students achieve outstanding academic performance

International School is a Cambridge and IB school in which students realise their full academic potential through educational programmes, interdisciplinary lessons and numerous extracurricular activities. A unique curriculum and dedicated teachers encourage the students’ development and foster their professional and academic aspirations. Thanks to this holistic approach, International School students achieve notable results in competitions around the world.

State-of-the-art school for top modern education

International School provides students with a top-quality primary and secondary education that is a gateway to universities in Serbia and abroad. The future-ready International School’s end-goal in terms of education is comprehensive intellectual, emotional, social, moral and physical development of the students, in accordance with their abilities, needs and interests.

Or call us at 011/40-11-220.

NOTE: The School Day discount applies solely to applications submitted not later than 31.5.2022 at 11:59 PM. Some classes are full; the number of places is limited and places will be allocated according to the time of application. By applying, you are expressing interest in the enrolment and securing it under the School Day tuition fee reduction. Once you have applied, the admissions officer will contact you and inform you about to the subsequent steps.

International School, truly different!

Join the Cambridge family

Display none

Cooperation with the most prestigious global institutions for the best quality of education

Dobro došli na proslavu Dana škole International Schoola! Svaki jubilej je lepši uz slavlje i poklone i zato vam tokom slavljeničke nedelje poklanjamo sjajan popust na upis.

Samo za buduće učenike Kembridž i IB škole pripremili smo posebnu ponudu za Dan škole:

PRIJAVITE SE DO 31. MAJA I OBEZBEDITE SVOM DETETU KEMBRIDŽ ILI IB ŠKOLOVANJE PO NAJPOVOLJNIJIM USLOVIMA, UZ CENU ŠKOLARINE NIŽU I DO 3.316 EVRA.

Ne propustite ovu jedinstvenu priliku da dete upišete u najmoderniju Kembridž i IB školu u Srbiji i regionu!

Prestižno Kembridž i IB obrazovanje na engleskom dostupno i osnovcima

Sa kvalitetnim obrazovanjem najbolje je početi u ranom uzrastu. Vrata International Schoola su zbog toga otvorena svim učenicima uzrasta od 11 do 19 koji imaju visoke akademske ciljeve, i to po izuzetno niskoj ceni. Za samo 590 evra mesečno svom detetu obezbeđujete školovanje i razvijanje u kreativnom i podsticajnom okruženju, koje otvara vrata najprestižnijih svetskih i domaćih univerziteta.

Svaki odgovoran roditelj svestan je značaja koje osnovno obrazovanje ima za dalji razvoj deteta, pa je tako odabir prave škole odluka koju niko ne prepušta slučaju. Upravo je zbog toga International School pravi izbor za sticanje modernih znanja i veština!

zuti
> 11

najboljih Kembridž
učenika na svetu

97%

zadovoljnih učenika

> 80

sportskih i akademskih nagrada i postignuća

94%

prolaznosti na
Kembridž ispitima

Najmodernija Kembridž i IB škola za uspešnu budućnost vašeg deteta

International School je najmodernija Kembridž i IB škola u zemlji i regionu, koja ima akreditaciju prestižnog Univerziteta u Kembridžu i Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja.

Učenici postižu vrhunske rezultate

International School je Kembridž i IB škola, u kojoj učenici ostvaruju svoj pun akademski potencijal kroz edukativne programe, interdisciplinarne časove i brojne vannastavne aktivnosti. Jedinstven kurikulum i posvećeni profesori podstiču pravilan razvoj učenika i neguju njihove profesionalne i akademske aspiracije. Učenici International Schoola postižu zapažene rezultate na brojnim takmičenjima širom sveta upravo zbog ovakvog sveobuhvatnog pristupa.

Najmodernija škola za kvalitetno i savremeno obrazovanje

International School učenicima pruža najkvalitetnije osnovno i srednjoškolsko obrazovanje, obezbeđujući im veću prolaznost na fakultete u Srbiji i inostranstvu. Krajnji cilj International Schoola u pogledu obrazovanja i vaspitanja kao future-ready škole jeste pun intelektualni, emocionalni, socijalni, moralni i fizički razvoj učenika, u skladu sa njihovim sposobnostima, potrebama i interesovanjima.

Ili nas pozovite na 011/40-11-220.

NAPOMENA: Popust za Dan škole važi samo za prijave pristigle do 31. 5. 2022, do 23:59. Neki razredi su već popunjeni, pa je broj preostalih mesta ograničen i raspoređivaće se prema vremenu pristizanja prijave. Prijavom pokazujete interesovanje za upis i obezbeđujete upis po povlašćenoj ceni školarine. Nakon što se prijavite, sa vama će kontaktirati savetnik za upis, koji će vam objasniti dalje korake.

Kako učenici i roditelji vide International School?

Display none

Saradnja sa najprestižnijim svetskim institucijama za najbolji kvalitet školovanja