Upisna procedura u našoj školi sastoji se iz dve faze.

Pencil and questionnaire. 3dPrva faza

Ako potencijalni učenik uspešno prođe testiranje i intervju sa psihologom, i ukoliko se ostvari dogovor oko uslova školovanja, upisna procedura se nastavlja i pristupa se drugoj fazi.

Druga faza

POSETITE DAN OTVORENIH VRATA INTERNATIONAL SCHOOLA!

Leave a Reply

Register
Upis za generaciju 2020/21. je u toku! Prijavite se ovde »