Welcome to International School’s School Day party! Every celebration is better with presents, which is why we are giving you a great enrolment discount during this week.

We have a special birthday offer for all prospective students of our Cambridge school:

APPLY BY 15 JUNE AND PROVIDE YOUR CHILD WITH A CAMBRIDGE EDUCATION UNDER THE MOST FAVOURABLE CONDITIONS, WITH A TUITION FEE REDUCED UP TO €3910.

Don’t miss this unique opportunity to enrol your child at the most prestigious Cambridge school in Serbia and the region!

Prestigious English-medium Cambridge education is now available to your family

You can’t put a price tag on top-quality education but the amount you would allocate for the most cutting-edge Cambridge school in the region is not a substantial one. For just €293 per month, you will provide your child with an education and development in a creative and inspiring environment that opens the door to the most prestigious universities in the country and abroad.

Every responsible parent knows how important secondary education is for their child’s development, which is why choosing the right school is a decision one does not take lightly. This is precisely why the International School is the perfect choice for acquiring modern knowledge and skills!

>11

Best Cambridge
students in the world

97%

Satisfied students

>80

Sports and academic
prizes and achievements

94%

Cambridge exam
passing rate

A state-of-the-art Cambridge school for your child’s successful future

The International School is the most modern Cambridge school in the country and the region, accredited by the prestigious University of Cambridge and the Serbian Ministry of Education, Science and Technological Development.

Outstanding academic results

The International School is a Cambridge school in which students realise their full academic potential through educational programmes, interdisciplinary lessons and numerous extracurricular activities. A unique curriculum and dedicated professors encourage the students’ development and foster their professional and academic aspirations. Thanks to this holistic approach, International School students achieve notable results in competitions around the world.

A unique school for your child’s development

The International School provides students with a top-quality four-year education that is a gateway to universities in Serbia and abroad. As a future-ready school, the end goal of the International School in terms of education is the complete intellectual, emotional, social, moral and physical development of the students, in accordance with their abilities, needs and interests.

Or call us at 011/40-11-220.

NOTE: The School Day discount applies solely to applications submitted not later than 15 June 2021 at 11:59 PM. Some classes are full; the seats are limited and will be allocated according to the time of application. By applying, you are expressing interest in the enrolment and securing it under the School Day tuition fee reduction. Once you have applied, the admissions officer will contact you and inform you as to the subsequent steps.

International School, truly different!

Join the Cambridge family

Display none

Cooperation with the most prestigious global institutions for the best quality of education

Dobro došli na proslavu Dana škole International Schoola! Svaki jubilej je lepši uz slavlje i poklone i zato vam tokom slavljeničke nedelje poklanjamo sjajan popust na upis.

Samo za buduće učenike Kembridž škole pripremili smo posebnu ponudu za Dan škole:

PRIJAVITE SE DO 15. JUNA I OBEZBEDITE SVOM DETETU KEMBRIDŽ ŠKOLOVANJE PO NAJPOVOLJNIJIM USLOVIMA, UZ CENU ŠKOLARINE NIŽU I DO 3.910 EVRA.

Ne propustite ovu jedinstvenu priliku da dete upišete u najmoderniju Kembridž školu u Srbiji i regionu!

Prestižno Kembridž obrazovanje na engleskom jeziku je sada dostupno i vašoj porodici

Kvalitetno obrazovanje nema cenu, a iznos koji biste izdvajali za najmoderniju Kembridž školu u regionu svakako ne spada u krupnije izdatke. Za samo 293 evra mesečno svom detetu obezbeđujete školovanje i razvijanje u kreativnom i podsticajnom okruženju koje otvara vrata najprestižnijih svetskih i domaćih univerziteta.

Svaki odgovoran roditelj svestan je značaja koje srednjoškolsko obrazovanje ima za dalji razvoj deteta, pa je tako odabir prave škole odluka koju niko ne prepušta slučaju. Upravo je zbog toga International School pravi izbor za sticanje modernih znanja i veština!

> 11

najboljih Kembridž
učenika na svetu

97%

zadovoljnih učenika

> 80

sportskih i akademskih nagrada i postignuća

94%

prolaznosti na
Kembridž ispitima

Najmodernija Kembridž škola za uspešnu budućnost vašeg deteta

International School je najmodernija Kembridž škola u zemlji i regionu, akreditovana od strane prestižnog Univerziteta u Kembridžu i Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja.

Vrhunski akademski rezultati

International School je Kembridž škola u kojoj učenici ostvaruju svoj pun akademski potencijal kroz edukativne programe, interdisciplinarne časove i brojne vannastavne aktivnosti. Jedinstven kurikulum i posvećeni profesori podstiču pravilan razvoj učenika i neguju njihove profesionalne i akademske aspiracije. Baš zbog ovakvog sveobuhvatnog pristupa, učenici International Schoola postižu zapažene rezultate na brojnim takmičenjima širom sveta.

Najmodernija škola za razvoj deteta

International School učenicima pruža najkvalitetnije četvorogodišnje obrazovanje, obezbeđujući im pritom direktnu prohodnost na fakultete u Srbiji i inostranstvu. Krajnji cilj International Schoola u pogledu obrazovanja i vaspitanja, kao future-ready škole, jeste pun intelektualni, emocionalni, socijalni, moralni i fizički razvoj učenika, u skladu sa njihovim sposobnostima, potrebama i interesovanjima.

Ili nas pozovite na 011/40-11-220.

NAPOMENA: Popust za Dan škole važi samo za prijave pristigle do 15. 6. 2021, do 23:59h. Neki razredi su već popunjeni, pa je broj preostalih mesta ograničen i raspoređivaće se po vremenu pristizanja prijave. Prijavom pokazujete interesovanje za upis i obezbeđujete upis po povlašćenoj ceni školarine. Nakon što se prijavite, sa vama će kontaktirati savetnik za upis, koji će vam objasniti dalje korake.

Kako učenici i roditelji vide International School?

Display none

Saradnja sa najprestižnijim svetskim institucijama za najbolji kvalitet školovanja